menu
Blog

Što znate o jamstvu i pravilnom isticanju cijena poizvoda?

Što znate o jamstvu i pravilnom isticanju cijena poizvoda?
Jamstva za proizvode 
 
Često se pojam jamstva mijenja s terminom odgovornosti trgovca uopće, odnosno za materijalne nedostatke. Pojasnimo stoga, što je to jamstvo. Jamstvo je svaka obveza trgovca ili proizvođača koju preuzima, a temeljem kojega su u obvezi izvršiti povrat plaćenog ili zamijeniti, popraviti odnosno servisirati robu ako roba ne odgovara specifikacijama ili zahtjevima iz jamstva odnosno iz oglašavanja. Vezano za oglašavanje trgovac mora kupca obavijestiti na jasan i razumljiv način o tome da je za određenu robu izdano jamstvo te o uvjetima korištenja tog jamstva. Zakon o obveznim odnosima regulira jamstvo odnosno obveze koje za trgovca proizlaze iz istoga. Ako stvar koja je pod jamstvom nije ispravna, trgovac odnosno proizvođač je dužan stvar popraviti u razumnom roku odnosno predati novu, ispravnu stvar. Jamstvo obvezuje neovisno o tome u kojem obliku je dano (jamstveni list, usmena izjava, popratna reklama isl.). Kupac je ovlašten zahtijevati od trgovca da mu jamstvo bude izdano na trajnom mediju. U jamstvu moraju biti sadržani elementi na osnovi kojih kupac ostvaruje svoja prava, primjerice vrijeme trajanja, teritorijalno područje na kojem jamstvo vrijedi, naziv i adresu izdavatelja jamstva. Jamstveni rokovi počinju teći ponovno nakon zamjene ili popravka, ukoliko se radi samo o dijelu, jamstvo se produljuje samo za taj dio. Samo jamstvo ne utječe na druga zakonska prva koja pripadaju kupcu.  
Kako pravilno istaknuti cijenu
Cijene za proizvode koji su namijenjeni prodaji moraju biti istaknute jasno, nedvosmisleno, vidljivo i čitljivo. Proizvod koji nije namijenjen za prodaju ne mora imati cijenu. Cijena se mora istaknuti u kunama, oznaka koja se koristi u skraćenom obliku je „kn“. Sve više trgovaca u online poslovanju targetira kupce izvan granica svojih država pa tako i cijene plasiraju u drugim valutama, prvenstveno u eurima. Hrvatsko zakonodavstvo je tu jasno, cijena može biti istaknuta u drugim valutama, ali u kunama svakako. Cijena mora biti istaknuta na takav način da kupca ne dovodi u zabludu, odnosno na način da se cijena ne može zamijeniti za cijenu nekog drugog proizvoda. Zakon specificira određene kategorije proizvoda za koje je obvezno isticanje cijena za jedinicu mjere, primjerice za hranu, pelene, alkoholna pića itd. Pružatelji usluga cijene ističu u svojim poslovnim prostorima na način da su lako dostupne potrošačima. U svakom slučaju, koja god da je vaša djelatnost, trebate voditi računa o tome da cijene moraju biti istaknute jasno, nedvosmisleno, vidljivo i čitljivo, te svakako u kunama.

Što kaže inspekcija na istaknute cijene tijekom sniženja?

Tržišna inspekcija je tijekom srpnja i kolovoza provela 474 nadzora nad provođenjem sezonskog sniženja gdje je utvrđeno 74 povreda propisa. Propisima je točno određeno pod kojim uvjetima se odvijaju svi oblici posebnih prodaja (a u što ulazi i sezonsko sniženje) te su upravo ove situacije veliki mamac kako za kupce tako i za inspekciju.
Najčešće pogreške trgovaca su načini na koje se cijene ističu te nepoštena poslovna praksa.

Zakonske odredbe su u nekim segmentima posebnih oblika prodaje vrlo detaljne, no u određenima ne postoje direktno jasne smjernice o mehanizmima i načinima koji se mogu primijeniti. U tim situacijama se primjenjuju standardi koji su primjenjivi na tržištu, a imaju svoje temelje u ustaljenoj praksi i stavu nadzornih tijela.

Ukoliko vas zanima više o ovoj temi i treba vam pomoć kupite našu video lekciju ili nam se jednostavno javite.

Ostale

Novosti

Pridružite se našoj email listi

Prvi saznajte za promjene i nova mišljenja nadzornih tijela i inspekcije, čitajte o presudama Suda EU i nacionalnih sudova, drugim novostima i primjerima iz prakse te uživajte u specijalnim ponudama namijenjenim samo našim pretplatnicima.