menu
Blog

Što je zelena javna nabava?

Što je zelena javna nabava?

Zelena javna nabava (skraćeno: ZeJN) predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja.

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu“zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Za svaku skupinu proizvoda definiraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:

  • potrošnju resursa i energije
  • učinak na bioraznolikost
  • toksičnost
  • emisiju onečišćujućih tvari
  • stakleničkih plinova i CO2
  • nastajanje otpada na mjestu nastanka

Zašto je važna zelena javna nabava?

Koristeći svoju kupovnu moć za odabir roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš, tijela javne uprave mogu postići važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i doprinijeti smanjenju potrošnje resursa te emisiji stakleničkih plinova i CO2 . Ako tijela javne uprave pri kupovini odaberu robe, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti.

Koje su koristi javne nabave?

Zelena javna nabava može biti pokretač inovacija te osigurati poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu primjerice u sektorima graditeljstva, zdravstvene usluge ili javnog prijevoza. Također, zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog ciklusa ugovora, a ne samo nabavna cijena. Troši se manje energije, štedi se voda i smanjuje se sadržaj štetnih tvari u kupljenim proizvodima.

Još neke od koristi zelene nabave su sprječavanje nastanka komunalnog otpada, EE otpada i otpadnog papira i kartona, sprječavanje nastanka građevnog otpada.

Jedna od najvažnijih promjena koja je uvedena novim Zakonom o javnoj nabavi je obaveza korištenja kriterija ENP kao jedinog kriterija za odabir ponude. Ovime je omogućeno uključivanje mjerila ZeJN u postupke javne nabave čime se ostvaruju višestruki pozitivni učinci: okolišni, društveni i financijski.

Mjerila zelene javne nabave

Mjerila zelene javne nabave temelje se na mjerilima razvijenim od strane Europske komisije i ažuriraju se sukladno promjenama na tržištu i promjenama europskog zakonodavstva. Osmišljena su tako da ih se može unijeti izravno u natječajnu dokumentaciju i sadrže informacije o metodama provjere.

Mjerila za svaku skupinu predmeta nabave imaju dvije razine:

  • Osnovna mjerila – mjerila koja obuhvaćaju osnovne okolišne faktore te se njihova primjena odražava pozitivnim utjecajem na okoliš. Osnovna su mjerila primjenjiva za sve naručitelje u državama članicama EU, a izrađena na način da ne uzrokuju povećanje troškova nabave.
  • Sveobuhvatna mjerila – mjerila namijenjena naručiteljima koji nastoje nabaviti ekološki najbolje i najnaprednije proizvode koji su trenutno dostupni na tržištu. Implementacija sveobuhvatnih mjerila zahtijeva nešto veće troškove i širi opseg administracije.

Primjeri zelene javne nabave u Republici Hrvatskoj

  • Energetska obnova zgrade, Park prirode Papuk

Park prirode Papuk bio je naručitelj energetske obnove zgrade kako bi se napravio pomak ka nultoj potrošnji zgrade i na taj način utjecalo na poboljšanje zaštite okoliša, naročito u područjima od posebne zaštite. Ambicija javnog pozova bilo je smanjenje potrošnje fosilne energije zbog čega je park prirode napravio iskorak ka održivosti. Sve je počelo kao ideja da parkovi prirode trebaju biti predvodnici u aktivnostima koje imaju utjecaj na okoliš sa ciljem da ga sačuvaju. U tehničke specifikacije bilo je uključeno niz okolišnih kriterija te su bili sastavni dio nabavljačke procedure.

  • Usluge-dizajn, promocija i oglašavanje, Park prirode Biokovo, Makarska

Naručitelj, Javna ustanova Park prirode Biokovo, potpisnik je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Novi Adrion“ – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo. Projekt je bio prijavljen na Javni poziv za dostavu prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Pravo sudjelovanja u postupku imali su svi gospodarski subjekti koji u postupku sudjeluju podnošenjem cjelokupne ponude za izvršenje usluga, a u skladu sa zadanim zahtjevima i uvjetima.

Naručitelj je u dodatnim kriterijima koji se odnose na rok za isporuku i montažu privremenih promotivnih ploča te iskustvo stručnjaka za dizajn, dodatno bodovao i uporabu recikliranih materijala pri izradi promidžbenih artikala.

U svojoj ponudi, gospodarski subjekt trebao je dostaviti i Izjavu o uporabi recikliranih materijala pri izradi promidžbenih artikala s navodom o uporabi recikliranih materijala pri izradi promidžbenih artikala.

Budućnost javne nabave

Zelena javna nabava ima svoj utjecaj na dobrobit i očuvanje okoliša te predstavlja budućnost svih generacija koje dolaze. Ovaj koncept ima veliku važnost kada je riječ o rješavanju ekonomskih i ekoloških prijetnji koji nastaju kao odgovor na trenutačno trošenje prirodnih resursa. Zelena javna nabava ima zadatak potaknuti zajednicu na korištenje “zelenih” usluga i proizvoda. No iako se ističe velika važnost zelene javne nabave, broj “zelenih” ugovora u Republici Hrvatskoj ne raste velikom dinamikom. No važno je istaknuti kako postoji određeni pomak u tom segmentu. Stoga je važno naručitelje i dobavljače što bolje upoznati sa zelenom javnom nabavom kako bi budućnost bila što zelenija.

 

Autor članka: Ines Miklaužić, mag.iur.

Ostale

Novosti

Pridružite se našoj email listi

Prvi saznajte za promjene i nova mišljenja nadzornih tijela i inspekcije, čitajte o presudama Suda EU i nacionalnih sudova, drugim novostima i primjerima iz prakse te uživajte u specijalnim ponudama namijenjenim samo našim pretplatnicima.