Zemlje članice Europske Unije imaju rok od dvije godine da usvoje nova pravila. Najvažnije promjene, koje se tiču web trgovine, su sljedeće:

 • Zamjena digitalnog sadržaja i digitalnih usluga za osobne podatke potrošača (npr. ostavi svoj email i preuzmi besplatan ebook) predstavlja jednu od novih pogodnosti za potrošače. EU sada podržava ideju da se osobni podaci mogu koristiti kao naknada za pruženi sadržaj ili uslugu.
 • Web trgovine sada moraju informirati potrošače kada je cijena nekog proizvoda personalizirana, tj. određena automatski profiliranjem (web trgovina može pratiti potrošačeve navike i u skladu s njima formirati cijene za pojedinog potrošača).
 • Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora (u roku od 14 dana), trgovcu je zabranjeno korištenje bilo kojeg sadržaja koji ne podrazumijeva osobne podatke, a koji je potrošač pružio ili stvorio pri korištenju digitalnog sadržaja ili usluge koju je isporučio trgovac (slike, video ili audio zapise).
 • Trgovci moraju transparentno navesti na koji način rangiraju svoje proizvode prilikom pretraživanja. Na stranici rezultata pretraživanja, jasno mora biti označeno plaćeno oglašavanje.
 • Ako pružate mogućnost ostavljanja recenzije proizvoda, trebali bi jasno navesti procese i postupke kojima ćete osigurati transparentnost davanja recenzija. Recenzije bi trebale biti omogućene samo kupcima proizvoda ili korisnicima usluge. Trgovcima se također zabranjuje podnošenje lažnih potrošačkih recenzija, kao i manipuliranje recenzija i preporuka (npr. brisanje negativnih recenzija).
 • Kod oglašavanja sniženja ili akcija na određeni proizvod, trgovci moraju navesti cijenu proizvoda prije sniženja. Snižena cijena mora biti najniža cijena tog proizvoda tijekom razdoblja od 30 dana prije sniženja (osim ako zakoni država članica ne određuju kraće vremensko razdoblje). Ovo se ne odnosi na usluge niti na proizvode s kratkim rokom trajanja.
 • Online marketplace mora navesti je li osoba koja prodaje proizvod ili uslugu pravna ili fizička osoba. Ako ta osoba nije pravna osoba (trgovac), na marketplaceu moraju istaknuti kako se prava potrošača ne primjenjuju na sklopljeni ugovor. Te bi informacije trebale biti jasno vidljive i lako dostupne, a ne “skrivene” samo u uvjetima kupovine.

 

NOVE POGODNOSTI ZA POTROŠAČE

 • Kada kupujete na marketplaceu i vidite da prodavatelj nije pravna već fizička osoba, bit ćete obaviješteni da nemate pravo na povrat u roku od 14 dana.
 • Regulirat će se plaćanje digitalne usluge ili sadržaja davanjem osobnih podataka, umjesto plaćanjem u novcu.
 • Kada pretražujete online marketplace bit ćete obaviješteni o kriterijima rangiranja proizvoda, primjerice prema cijeni, ocjenama potrošača, te jesu li proizvodi koji se prikazuju na stranicama sponzorirani.
 • Bit će zabranjeno na bilo koji način manipulirati recenzijama. Često trgovci sami pišu recenzije ili brišu negativne recenzije, što će sada biti zabranjeno.
 • Ako ste često kupovali neki tip proizvoda ili pretraživali određene stranice tražeći često iste proizvode, trgovci mogu koristiti algoritme za personalizaciju cijene određenih proizvoda samo za vas. Sada će to morati biti jasno naznačeno.
 • Kada vidite oglas za proizvod na sniženju, sada ćete moći biti sigurni da je to najniža cijena tog proizvoda u zadnjih 30 dana. Nema više lažnih Black Friday popusta. ?

NOVE ODREDBE YA WEB TRGOVCE

 • Online marketplace mora navesti je li osoba koja prodaje proizvod ili uslugu trgovac ili fizičk​​​​a osoba. Kada je prodavatelj fizička osoba nema primjene potrošačkog prava.
 • Otvara se mogućnost trgovanja osobnim podacima.
 • Trebate transparentno navesti kriterije za rangiranje kod proizvoda  na webu, te označiti da li je neki proizvod koji se nalazi na webu sponzoriran.
 • Trebate jasno navesti kako osiguravate da recenzije uistinu potječu od Vaših kupaca.
 • Mogućnost dati recenzije bi trebali imati samo kupci robe ili korisnici usluga.  Ne smijete objavljivati lažne recenzije
 • Morate obavijestiti kupca da pratite njegove navike kupnje i prilagođavate cijenu. Kupac mora biti svjestan rizika da trgovac može temeljem njegova ponašanja na webu ponuditi višu cijenu od cijene koja se nudi drugim kupcima.
 • Kada oglašavate sniženja, morate navesti cijenu proizvoda prije sniženja, a snižena cijena mora biti najniža u zadnjih 30 dana.

Cijelu direktivu možete pročitati ovdje.